Vad innebär Fri?

Att Bibeln ska vara Fri innebär flera saker. Dels att den ska vara gratis att använda, naturligtvis. Ingen ska behöva betala för licenser, etc. Men det innebär också ”fri” i en filosofisk mening. Den här översättningen görs inte av en enskild grupp med en egen teologisk agenda. Ingen jobbar för några pengar, vilket innebär att översättningen inte påverkas av vem som sitter på pengarna. All arbetstid doneras, generöst, av översättarna. Översättningen är också ”fri” i bemärkelsen att det är ett löst hophållt nätverk – OpenBibleSE – som gör den. Det är alltså ingen övergripande organisation som så att säga ”äger” översättningen. Det här är en Open Source översättning.

One Response to Vad innebär Fri?

  1. Peter skriver:

    Och Gud sade … och människan tog copyright på det. Ve alla dem som har gjort det. Vad har de gjort!

    Den katolska organisationen förbjöd läsning av Bibeln vid dödsstraff, ett beslut som ännu är i kraft märk väl, och moderna motsvarigheter har bara tagit copyright, men det finns en likhet.

    Galenskap. För intet har ni fått och för intet skall ni ge. Man har visserligen översatt och gjort ett arbete, men att ta betalt för copyrätten eller ha några som helst restriktioner avseende användning av texterna – det är antikristligt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *