Varför Fribibel? – backup

I Sverige existerar sedan några år flera olika bibelöversättningar. Det stora problemet med de stora översättningarna, är att de inte får användas hur som helst.

En präst eller pastor som använder Bibel2000, exempelvis, måste betala licensavgift om denne använder större mängder text i exempelvis en konfirmationsgrupp. En student i teologi måste också betala, om antalet verser överstiger vad som vanligtvis citeras i en C-uppsats. Det innebär att universitet och teologiska högskolor måste lägga stora pengar på licensavgifter, i stället för exempelvis referenslitteratur eller att anställa nya doktorander.

Sedan texten ursprungligen (2011-09-07) skrevs så har reglerna för ovanstående ändrats hos Bibelsällskapet och ett ideellt användande är friare nu än vad det varit tidigare. Tyvärr står det inte på deras hemsida något om vad detta kan innebära, men läs mer om detta och varför denna text tillkommit i följande PDF.

Folkbibeln är också copyrightskyddad men den får man kopiera från, så länge det är ett ideellt användande och inte i syfte att tjäna pengar.

Det här är ett problem. Bibeln finns å ena sidan i flera, moderna, goda översättningar. Men översättningarna, å sin sida, får inte användas fritt.

Ambitionen med Fribibel är att framställa en modern översättning av Bibeln, på Svenska, fri att använda. Det låter självklart. Men det har inte gjorts hittills.

19 kommentarer till Varför Fribibel? – backup

 1. Matilda Björlin skriver:

  Hej!
  Härligt projekt ni har dragit igång! Jag hade ingen aning om att det inte var tillåtet att citera fritt ur Bibel2000 och Folkbibeln. Gud vare med er i detta!!!

  /Mattis

  • Chefen skriver:

   Tack Matilda för din kommentar.
   Troligtvis kommer aldrig utgivarna av Bibel 2000 och Svenska Folkbibeln att åtala någon för att man kopierat för mycket ur texten.
   Men det är ändå viktigt att det finns fria alternativ.
   Själv tycker jag processen av att översätta Bibeln är nog så spännande som själva resultatet.

  • Man får visst citera fritt ur Svenska Folkbibeln. Det är endast om du försöker göra pengar på texten, t.ex. att ge ut hela bibelböcker, som man bör beakta royaltyanspråk.

   Läs den respons som Tony Larsson, översättningssamordnare på Svenska Folkbibeln, gav:
   http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=276628

   • Chefen skriver:

    Sidan är nu ändrad så att det är förtydligat att man får citera ur Folkbibeln, även om den för den skulle inte är fri.
    Jag vill också tillägga att det är väldigt bra att Folkbibeln har ändrat sin licens till fritt citerande. Ett stort och viktigt steg i rätt riktning.

 2. Ingmarie skriver:

  Fascinerande att hitta projektet och inse att det är många som är kunniga i grundtexten. Jag blir lättad att det är nåd för oss att få del av detta gratis.
  Det ska bli spännande att få läsa hur du mfl. översätter nåd.
  Tack och Guds vishet över er!

  • Chefen skriver:

   Tack för kommentaren och roligt att höra från dig. Det kommer att bli en spännande resa när vi tillsammans ska försöka förstå ursprungsmeningen med Skriften och hitta vägar att göra den läsbar för nutidsmänniskor, och inte minst ordet nåd som kan ha många betydelser.

 3. Theologus skriver:

  Jag behöver ingen översättning eftersom jag läser den på hebreiska och grekiska. 🙂

 4. Ludvig skriver:

  Det finns några olika val man kan göra när man översätter Bibeln som har mer med tycke och smak än teologisk övertygelse. Därför vill jag redan nu ta upp möjligheten att eventuellt överväga olika varianter inom samma projekt:

  ”Hebrew Names” / ”Messianic Edition”
  Inklusivt eller traditionellt språkbruk (Beroende på vad ”standardversionen” blir)

  Detta finns delvis inom ”The World English Bible”, som nog kan anses som ett ”systerprojekt”, även om jag antar att tillvägagångssätt mm skiljer sig åt på flera punkter. Jag tänker mig att det främst går att lösa med ett par script där man byter ut ord enligt en definierad ordlista.

 5. Mattias J skriver:

  Intressant projekt.

  Jag vill dock i detta tidiga skede betona vikten av rätt tekniska förutsättningar. I dagsläget verkar det vara en ”vanlig” Wiki, där verserna avskiljs med nummer i löpande text. Detta gör det väldigt jobbigt om man längre fram i tiden vill tillföra funktioner att kunna slå upp en viss vers, söka efter ord och visa matchande verser etc. (Även citering av texten är idag suboptimal, då alla fotnotsreferenser kommer med.)

  Mitt råd är att så tidigt som möjligt i projektet göra om det hela till en ”riktig” databas, där varje vers lagras som en egen databaspost. Då finns alla möjligheter att i framtiden presentera resultatet på olika sätt och erbjuda olika funktionalitet.

  • Chefen skriver:

   Hejsan Mattias.
   Mycket riktigt är det en vanlig Wiki, alltså samma programvara som Wikipedia.
   Vi har funderat mycket på hur vi ska lägga upp arbetet. Det vi har landat i just nu är att ha wikin som ett arbetsredskap.
   Informationen i wikin ska sedan exporteras till ett vettigt format.
   Du är mycket välkommen att fortsätta att diskutera denna mycket centrala och viktiga fråga i wikin.

 6. Leif Carlsson skriver:

  Bibelöversättningar ska göras av formellt erkänt språkkunniga personer. Bibel 2000 var ett sådant projekt och tog många år. Bibelkommissionen tillsattes 1972 och det hela kostade åtskilliga miljoner (en orsak till att översättningen är skyddad). Det översättningsprojekt som ni presenterar inger knappast något förtroende. Risken finns att det bara skapar förvirring.

  • Chefen skriver:

   Visst är det så att Bibel 2000 översattes av formellt erkänt språkkunniga personer och att detta projekt inte kommer att baseras på anställda språkvetare.
   Dock vill jag påstå att det personer som hittills har översatt texter har goda akademiska kunskaper i sitt arbete.
   Det finns översättningar i Bibel 2000 som jag inte håller med om, men det är den översättning som jag själv vanligtvis använder. Det jag har mot Bibel 2000 är att man inte släppt den i en licensform som hade underlättat användandet i kyrkor och församlingar.
   Bibelkommissionens arbete finansierades till stor del av staten och till viss del av kyrkor och således kan man tänka att det trots allt är du och jag som betalat översättningen.

   Styrkan i vårt projekt till skillnad mot Bibel 2000 är att vårt projekt är transparant i den bemärkelsen att vem som helst kan följa med i översättningens arbete och se kommentarer och ge egna kommentarer till hur arbetet utförs.
   På så sätt finns det möjlighet även för akademiska språkvetare att kritisera den översättning som detta projekt frambringar, men även för de personer som har få eller inga kunskaper i grundspråken att få en viss förståelse i hur grundtexten är uppbyggd.

   Hur tänker du att en ytterligare översättning kan skapa förvirring?

 7. Tony Larsson skriver:

  Hej Mackan!

  Spännande projekt ni har dragit igång. Vi på Svenska Folkbibeln vill verkligen önska er Guds välsignelse och inspiration, det är ju oerhört givande att få gå i närkontakt med den heliga bibeltexten, så hoppas det blir ett berikande arbete för er.

  Sedan ska jag bara förtydliga att det är helt ok att citera och använda Folkbibeln fritt, på internet och i församlingsarbetet och i uppsatser och böcker etc, så länge man inte tar betalt för det. Och även om man tar betalt för sitt verk, som t ex i en bok med en massa bibelcitat, är det fritt så länge man inte t ex trycker upp och säljer hela bibelböcker för egen vinning. Se detaljer här på vår hemsida:
  http://www.folkbibeln.se/copyright-och-frihet/copyright-och-frihet

  Jag kan också ta och nämna att även Folkbibeln håller på med ett pågående bibelöversättningsarbete för att under 2010-talet göra en varsam revidering av texten så att den blir språkligt uppdaterad för nästa generation. För detta arbete, som drivs ideellt, söker vi kontakt med folk med ett hjärta för Bibeln (med eller utan grundspråkskunskaper). Så om du eller några andra i ditt kontaktnät även skulle vilja hjälpa till med revideringen av Svenska Folkbibelns text är ni hjärtligt välkomna!

  Önskar er allt gott i Kristus

  Tony

  • Chefen skriver:

   Hejsan Tony.
   Utmärkt att du förtydligar detta.
   Mycket roligt att ni på detta sätt släpper Folkbibeln friare än andra översättningar.

   Vårt sätt att tänka kring vårt projekt är till viss del annorlunda än ert, men jag tror vi har samma målsättning.

 8. En enkel fråga: Är fribibel.se, svenskbibel.se och wiki.fribibel.se allihop samma projekt? Jag fick för mig att det var samma, men blev osäker när jag såg skillnad på översättning av Joh 1:29: ”Titta! Här är Guds lamm, som tar bort världens synd!” / ˮDär är Guds lamm, som tar bort världens synd”

  • Chefen skriver:

   Svensk bibel är ett annat projekt. Men både wiki.fribibel.se och http://www.fribibel.se är samma projekt. Anledningen till att det är två sidor beror på att wiki-sidan är själva arbetssidan där översättningen sker och den ”vanliga” sidan är en informationssida.

 9. Pingback: Varför tynar Frälsningsarmén | Mina Studier om Kristendomen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *